ΔΗ.ΠΑ.Κ.

Πρόεδρος

Είναι ένα απλό μέλος του Πολιτικού Γραφείου.
Εκλέγεται μεταξύ των μελών του Πολιτικού Γραφείου, με απόλυτη πλειοψηφία κατόπιν φανερής ψηφοφορίας, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του Πολιτικού Γραφείου. Οι αρμοδιότητές του είναι τυπικές, εκπροσωπεί το Κίνημα κατά τον νόμο και ουδόλως αποτελεί ξεχωριστό πολιτικό όργανο, καθώς ισχύει η αρχή της ισότιμης συλλογικότητας.

Πρόεδρος
Καραγιάννης Απόστολος

Κύλιση προς τα επάνω