Οργανωτική δομή

Πρόεδρος 
Είναι ένα απλό μέλος του Πολιτικού Γραφείου. Εκλέγεται μεταξύ των μελών του Πολιτικού Γραφείου, με απόλυτη πλειοψηφία κατόπιν φανερής ψηφοφορίας, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του Πολιτικού Γραφείου. Οι αρμοδιότητες του είναι τυπικές, εκπροσωπεί το Κίνημα κατά τον νόμο και ουδόλως αποτελεί ξεχωριστό πολιτικό όργανο, καθώς ισχύει η αρχή της ισότιμης συλλογικότητας. 

Κοινοβουλευτική Ομάδα
Αποτελείται από τους βουλευτές του Κινήματος. Εκφράζει και εφαρμόζει την προγραμματική συμφωνία, που έχουν αποδεχθεί όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές του Κινήματος.

Κεντρική Επιτροπή
Αποτελείται από 180 μέλη συν 60 αναπληρωματικά μέλη της που εκλέγονται στο Συνέδριο. Είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κινήματος μεταξύ δύο Συνεδρίων και καθορίζει τις μείζονες πολιτικές αποφάσεις του Κινήματος. 

Πολιτικό Γραφείο
Αποτελείται από 15 μέλη και 5 αναπληρωματικά. Είναι επιτελικό όργανο πολιτικού και οργανωτικού σχεδιασμού και αποφάσεων και λειτουργεί συλλογικά

Εκτελεστική Γραμματεία
Η Εκτελεστική Γραμματεία αποτελείται από τους Γραμματείς ή σε περίπτωση απουσίας τους από τους αναπληρωτές τους, ως επικεφαλής των Πολιτικών Γραμματειών της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος και είναι συντονιστικό πολιτικό όργανο. 

Γραμματείες Τομέων Πολιτικής
Eκλέγονται από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και κάθε μία έχει Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα Α και Β. Η στελέχωση τους στην συνέχεια εγκρίνεται από την Εκτελεστική Γραμματεία.

Κύλιση προς τα επάνω