Το ΔΗΠΑΚ:

καταδικάζει κάθε προσπάθεια δημόσιας αρχής να νομιμοποιήσει με έμμεσο ή άμεσο τρόπο (πχ εγγραφή στον κατάλογο χρηματοδοτήσεων) το αυτοαποκαλούμενο σωματείο “καλλιέργειας και διάδοσης της μακεδονικής γλώσσας”. Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς που ασχολούνται με το μείζον πολιτιστικό φαινόμενο της γλώσσας όπως σωματεία, πανεπιστήμια κτλ, να αποκαταστήσουν την έννοια της ταυτότητας της αρχαιοελληνικής μακεδονικής γλώσσας ως δωρικής διαλέκτου, η οποία δεν έχει καμία συνάφεια με τα σχετικά πρόσφατα βουλγαρικά και σλαβικά ιδιώματα.

Κύλιση προς τα επάνω