Συγκροτούνται Συντονιστικές Διαθεματικές Γραμματείες

Συγκροτούνται Συντονιστικές Διαθεματικές Γραμματείες που συνεδριάζουν από κοινού όταν απαιτείται! Κάθε γραμματεία διατηρεί την αυτοτέλειά  της στις δικές της συνεδριάσεις.

1) Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Πολιτικής-Αλιείας-Ελληνικής Διατροφής – Προστασίας Καταναλωτών-Συνεταιριστικής και Κοινωνικής Οικονομίας

2) Αξιοποίησης Ορυκτού Πλούτου-Οικολογίας και Περιβάλλοντος-Οικονομίας Ανάπτυξης – ΕΒΕ- Καινοτομίας και Τεχνολογίας

3) Γυναικών-Κοινωνικής Ισότητας-Κοινωνικής Πρόνοιας και αλληλεγγύης

4) Διεθνών Σχέσεων-Ευρωπαϊκής Πολιτικής-Ελληνισμού της Διασποράς-Γεωστρατηγικών Μελετών

5) Παιδείας-Ελληνικής Γλώσσας -Ορθοδοξίας και Θρησκευμάτων

6)Εθνικής Άμυνας-Εθνικών Θεμάτων-Ποντιακού και Μικρασιατικού Ελληνισμού

7) Μεταναστευτικής Πολιτικής-Δημογραφικού

8) Δημοσίων και Δημοτικών Υποδομών –Μεταφορών και Συγκοινωνιών

9) Υγείας-Πολιτικής Προστασίας

10)Διαφώτισης-Τεκμηρίωσης-Δημοκρατικής Πατριωτικής Συμπαράταξης

11) Ναυτιλίας-Νησιωτικής Πολιτικής

12) Πολιτισμού –Αθλητισμού-Τουρισμού

13)Νεολαίας

14) Αυτοδιοίκησης

15) Δικαιοσύνης και Θεσμών

16) Συνδικαλισμού- Εργασίας

17)Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νομοθεσίας -συμμετέχει σε όλες τις Γραμματείες

18) Πολιτικού Σχεδιασμού -συμμετέχει σε όλες τις Γραμματείες

19) Οργανωτικού -συμμετέχει σε όλες τις Γραμματείες

20) Τύπου και ενημέρωσης-  όλες οι γραμματείες στέλνουν με email τις προτάσεις τους για να εκδοθούν Δελτία Τύπου

Συγκροτούνται Συντονιστικές Διαθεματικές Γραμματείες
Κύλιση προς τα επάνω