Κανονισμός δημοσιεύσεων και Κώδικας έκφρασης των απόψεων των στελεχών

Η ιδεολογική μας ταυτότητα και το πολιτικό πλαίσιο των απόψεων μας, είναι σαφέστατα και ακριβέστατα διατυπωμένη από τη Διακήρυξη και το Καταστατικό.

Η δημοσίευση των ενυπόγραφων απόψεων στο facebook και στην ομάδα φίλων του ΔΗΠΑΚ είναι ελεύθερη, χωρίς λογοκρισία. Η δημοσίευση των άρθρων, θα γίνεται με την αποκλειστική ατομική ευθύνη της διόρθωσης των συντακτικών και ορθογραφικών διατυπώσεων, εκ μέρους του εκάστοτε υπογράφοντος.

Θα φτιαχτεί μια ειδική στήλη στην ιστοσελίδα https://dhpak.gr/ με τίτλο «αρθρογραφία»

Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΔΗ.ΠΑ.Κ και στην στήλη «αρθρογραφία» θα γίνεται πάλι δίχως λογοκρισία. Αφού όμως προηγουμένως, όποιος έγραψε το άρθρο, το διατυπώσει και το διορθώσει ορθογραφικά μόνος του. Φυσικά όλοι οφείλουν να έχουν το συλλογικό αίσθημα ευθύνης, ότι εκφράζονται και εκπροσωπούν προς τα έξω την προσωπική τους γνώμη, επηρεάζοντας και την εικόνα του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος.

Οι δημοσιεύσεις όλων των μελών, οφείλουν να φέρουν την επώνυμη υπογραφή τους και να αναλαμβάνουν στο ακέραιο την ατομική ευθύνη, για όσα γράφουν.

Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου ή της Κεντρικής Επιτροπής οφείλουν να υπογράφουν τα άρθρα τους επωνύμως και να τα διατυπώνουν με τον τίτλο «παρέμβαση του μέλους του πολιτικού γραφείου» ή «παρέμβαση του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής», όταν δε πρόκειται για γραμματέα θεματικής πολιτικής «παρέμβαση του γραμματέα της θεματικής επιτροπής» όταν, όμως πρόκειται για επίσημη θέση μιας πολιτικής γραμματείας, της Κεντρικής Επιτροπής ή του Πολιτικού Γραφείου, η ανακοίνωση θα είναι ανυπόγραφη.

Η Γραμματεία Τύπου επιλαμβάνεται μόνο την επεξεργασία κειμένων, που θα δημοσιεύονται ως επίσημες ανυπόγραφες ανακοινώσεις των οργάνων του Κινήματος. Ουδεμία άλλη ευθύνη έχει και θα επιστρέφει, όταν το κρίνει, στους επωνύμους συντάκτες τα ενυπόγραφα κείμενά τους, να τα επιμεληθούν και να τα οριστικοποιήσουν μόνοι τους.

Κουφογιαννάκη Μαρία

Γραμματέας τύπου κι Επικοινωνίας ΔΗΠΑΚ

Κανονισμός δημοσιεύσεων και Κώδικας έκφρασης των απόψεων των στελεχών
Κύλιση προς τα επάνω