Δελτίο Τύπου προσκλητήριο εκλογικής και πολιτικής συμπαράταξης!

Η Υγειονομική, οικονομική, υπερεθνική, στρατιωτική, πολιτισμική, δικτατορία και κατάργηση του έθνους κράτους των Ελλήνων στα πλαίσια των στόχων της παγκοσμιοποίησης έχει μόνο μία απάντηση!

ΔΗΠΑΚ

Για να ανακτήσουμε την εθνική μας κυριαρχία

Για να συγκροτήσουμε τον εναλλακτικό πόλο Εθνικής Λαϊκής Εξουσίας

Για να υπάρξει Κοινωνική Δικαιοσύνη

Για να γίνει ξανά ο λαός Κυρίαρχος

Για να υπάρξει Δημοκρατία και να μην συρρικνωθεί η Πατρίδα

Ελάτε όλοι στην μεγάλη ισότιμη Συμπαράταξη Δυνάμεων!

Δελτίο Τύπου προσκλητήριο εκλογικής και πολιτικής συμπαράταξης!
Κύλιση προς τα επάνω